איפה לשמור גיבוי לדיסק?

גיבית את המחשב לדיסק חיצוני? שמור אותו אצל החותנת… הרחקה גיאוגרפית של הגיבוי מהמקור מבטיחה שאחד מהם יישאר בידינו במקרה קשה של גניבה, שריפה, נזק מים וכדומה.