איך להמנע מאיבוד מידע?

דרך אחת היא : גיבוי תקין של כל המידע החשוב אל ענן או אל דיסק חיצוני יכול לחסוך חלק מכאב הראש הכרוך בהחלפת דיסק.