מהן התקלות הנפוצות בשיחזור מידע מדיסק?

התקלות הנפוצות מחולקות לתקלות לוגיות – מחיקה או שיבוש תוכנה ותקלות פיזיות – כשל של רכיב מכני או אלקטרוני וכדומה.