איך לנתק התקן איחסון חיצוני?

הדיסק החיצוני או כל התקן איחסון נייד אחר המחוברים דרך חיבור  יו.אס.בי (USB)  מיועדין לניתוק מסודר בסיום כל פעולה. חיבור קבוע ללא ניתוק יגרום בטווח הארוך לנזק בלתי הפיך.