מחיקת דיסקים.

שירות מחיקת מידע מדיסקים

מידע אודות השירות

אנו מספקים בלעדית את שירות מחיקת מידע  מדיסקים באמצעות מערכת המחיקות המתקדמת בעולם, ArraySure.

בארה”ב ובאירופה המערבית נהוג למחוק דיסקים עם סיום החיים של המחשבים בארגון. המחיקה לא הורסת את הדיסקים, ומאפשרת שימוש מחדש, כגון מכירת המחשבים או תרומתם. מדובר בתהליך מאובטח, כלכלי, ואקולוגי. המחיקה המאובטחת מייתרת את תהליך גריסת הדיסקים המקובל כיום, על כל מגרעותיו.

המידע על דיסק שעבר את התהליך אינו ניתן לשחזור בטכנולוגיות קיימות. המחיקה מבוצעת לפי התקן הבינלאומי הגבוה Purge (לפי NIST SP800-88)

לדיסקים המחוקים מצורף תיעוד מלא

שם מלא (חובה)

דוא"ל (חובה)

טלפון לחזרה

תוכן ההודעה

שירותים נוספים

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...